Lozerheide

Wandelkaart

 

Woordje vooraf

In het unieke natuurgebied Lozerheide, gelegen in de wateringen tussen het  kanaal Bocholt-Herentals en de Zuid-Willemsvaart werden twee wandelingen uitgestippeld: eentje van 3 km en een andere van 7 km. De wandeling van 3 km is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Je kan er tijdens een wandeling genieten van de gevarieerde fauna en flora. Door de weelderige begroeiing in de “watering” en het rijke insectenleven hebben verschillende vogelsoorten van Lozerheide hun pleisterplaats gemaakt.
Door de bevloeiing met het kalkrijke kanaalwater werd de bodem vruchtbaarder en werden er ook plantenzaadjes uit andere streken aangevoerd. Daarom groeien er in het natuurgebied heel wat planten die hier normaal niet voorkomen.

In Lozerheide vind je geen heide meer, maar een ontzettend rijk loofbos, bezaaid met vijvers, beekjes, kanaaltjes en graslanden. 250 verschillende planten, 47 boomsoorten, 400 variaties paddenstoelen en evenveel vlindersoorten huizen in het bos. De waterpartijtjes zijn niet enkel een geliefd plekje bij de bezoekers, maar ook trekpleister voor diverse watervogels. Dat alle paden open zijn voor wandelaars, ook de niet-verharde wegen, maakt dit bos uiterst populair bij natuur- en wandelliefhebbers.

Het ruige karakter van Lozerheide geeft de natuur vrij spel. Dit ontzettend rijke loofbos biedt heel wat troeven aan plant en dier. Naast de indrukwekkende fauna en flora zoals in de inleiding beschreven, is Lozerheide ook een trekpleister bij verschillende broedvogels. Van de 130 soorten broedvogels in Limburg, komen er hier 80 voor.
Vooral de vijvers van Lozerheide zijn een drukke ontmoetingsplek voor lokale fauna. De reiger schuilt in het riet, aalscholvers houden post in de toppen van de bomen, futen en verschillende eenden dobberen op het water. Dodaars, ijsvogels en visdiefjes beleven er de grootste waterpret.
De herfsttijloos bloeit in Lozerheide weelderig rond eind augustus. Door de bevloeiing met het kalkrijke kanaalwater werd de bodem vruchtbaarder en werden er plantenzaadjes uit andere streken aangevoerd. Daarom groeien er in dit natuurdomein heel wat planten die hier normaal niet voorkomen. Lozerheide is trouwens de enige plek in Limburg waar de oeverdistel groeit.
Het bos is wel 210 hectare groot.

 

Een stukje geschiedenis

Eeuwenlang stond hier een eiken- en beukenbos. In de 19de eeuw bracht de nood aan landbouwgrond in dit gebied een belangrijke ingreep met zich mee. In de schrale heidegronden ging men kanaaltjes graven die bevloeid werden met water uit de nabijgelegen grote kanalen. Het oorspronkelijke eiken- en beukenbos moest zo plaats ruimen voor vloeiweiden. Het hooi dat daaruit voortkwam, werd toen vooral gebruikt voor de paarden en strozakken van soldaten van het militair kamp van Beverlo, dat uitgroeide tot een militair bolwerk.
Tussen de twee wereldoorlogen werd het gebied gekocht door de luciferfabriek ‘Union Alumettière’ die populierbossen aanplantte voor het winnen van luciferhout. Een orkaan in 1966 verwoeste grotendeels het boslandschap.