Vallei Abeek

Het vertekpunt in Reppel bevindt zich aan de kerk. De wandelfolder ‘Abeekvallei’ is te verkrijgen bij de dienst Toerisme, bij hotel de Watermolen in Reppel en bij vakantiepark Goolderheide.

De Abeek is een van de meest natuurlijke laaglandbeken die Vlaanderen  nog rijk is. De bovenloop vertoont nog de typische meanders en her en der vinden we ook de bijhorende moerassen vlak naast de beek. In Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bocholt vormt deze beek de ruggengraat van het natuurgebied Vallei van de Abeek.
De Abeek begint op het militair domein (Meeuwen) en wordt gevoed met regenwater dat zich daar verzameld. Door middel van enkele kleine sloten wordt het water samengebracht tot de eigenlijke Abeek. Onderweg liggen er veel kwelgebieden waar het oppervlaktewater van hoger gelegen delen uitkomt. Zo wordt de Abeek steeds groter en groter. In een kwelgebied is de ondergrond venig, moerassig en slecht bewandelbaar.
Sinds 2016 is het wandelgebied rond de Abeekvallei volledig ontsloten. Samen met Natuurpunt, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de buurgemeentes Peer en Oudsbergen werden hier verschillende wondermooie routes aangelegd. Op Bocholter grondgebied is er o.a. een groot plankenpad en een mooie vogelkijkhut bij gekomen.