St. Kristoffelbedevaart

Geschiedenis

In 1930 trok de Bocholter pastoor Lemmens met enkele vooraanstaanden van de parochie naar Hannuit. Hij had het plan opgevat om naar voorbeeld van de Luikse stad ook in Bocholt van start te gaan met een St.-Kristoffelbedevaart. De kerk van Bocholt bezat immers een prachtig beeld van deze heilige in Maaslandse laatgotische stijl (16de eeuw).
Een immens beeld van 250 kg en 2,5 m lengte, gemaakt uit één enkele boomstam. Al in 1931 ging de eerste bedevaart door. Er werden 164 auto’s en 135 motoren gewijd.
De St.-Kristoffelbedevaart in Bocholt is de oudste in Limburg. Het is een ideaal moment voor de weggebruikers om even stil te staan bij het eigen rijgedrag, naar voorbeeld van St.-Kristoffel, de patroonheilige van de weggebruikers. Het (bij)geloof leert ons dat je veilig door het verkeer zal gaan als je die dag een beeltenis van St.-Kristoffel hebt gezien, of hem aanroepen hebt.

De 90ste editie die op 28 juni 2020 zou doorgaan, werd uitgesteld naar 27 juni 2021.

De bedevaart

Op de laatste zondag van juni is Bocholt de gastgemeente voor honderden vrachtwagens, auto’s, old-timers, mobilhomes, bussen, fietsen en motoren. In 2017 werden er bijna 1.500 voertuigen gewijd. Ze komen allen samen vanaf 9u30 in de straten en pleinen van Bocholt-centrum.
Na de H. Mis in de St.-Laurentiuskerk van Bocholt van 10u00 zetten al deze voertuigen zich in beweging om langs de zegenstal te rijden en gewijd te worden. Een imposant en luidruchtig schouwspel.
Voor wie niet kan komen op zondag, worden er in de week, na de H. Mis van 8u00 ’s morgens op het kerkplein van de Bocholter St.-Laurentiuskerk, van maandag tot en met woensdag nog auto‘s gewijd. De bedevaarders kunnen lid worden van de broederschap van St.-Kristoffel en traditioneel kan je op verschillende plaatsen wimpels, stickers, pins, sleutelhangers en medailles met de beeltenis van St.-Kristoffel aankopen.

Verkeersregeling

Alle voertuigen verzamelen in het centrum van Bocholt. De vrachtwagens verzamelen in de Hoogstraat, Schipperstraat, Kapelstraat en Kloosterstraat. Auto’s komen samen op het Matthijsplein, het Kerkplein, de Brogelerweg en in de Dorpsstraat. Fietsen verzamelen aan de rotonde. Op het Kerkplein verzamelen traditioneel ook de motoren en de old-timers. De tractoren komen omstreeks 9u30 samen op het Nevenplein in Kaulille en trekken dan in colonne naar Bocholt, waar ze samen komen. op de Reppelerweg.

Speelgoedtractoren

Nieuw dit jaar is de zegening van speelgoedtractoren. Kinderen hun die step, hooverkart, gocart, of ander rollend speelgoed willen laten zegenen zijn allemaal welkom. Zij sluiten aan bij de fietsers (rotonde) en worden als eersten gezegend. Vlak voor de grote tractoren maken we even plaats voor kinderen met hun speelgoedtractoren. Ook zij verzamelen in de buurt van de rotonde, maar komen dus iets later aan de beurt, vlak voor hun grote broertjes.

Rollators en bootjes

Ook in de week worden er aan de St.-Laurentiuskerk nog auto’s gewijd, na de mis van 8u00 (maandag, dinsdag en woensdag). Op maandag 1 juli worden er om 10u00 rollators en scootmobils gezegend aan Woon- en zorgcentrum De Voorzienigheid (Kerkhofstraat 31). Om 11u00 komen dan de bootjes in de passanten- en jachthaven van Bocholt aan de beurt.

Info

Nijsen Koen, Kaulillerweg 10,
3950 Bocholt,
tel. 089 46 45 38 of 089 20 19 26 (gemeente Bocholt)
e-mail: kristoffel@bocholt.be